Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Aanbestedingsrecht

Jaarlijks koopt de Nederlandse publieke sector voor vele miljarden aan producten en diensten in. De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. Door middel van aanbestedingen wordt aan de ondernemer een eerlijke kans geboden om mee te dingen naar opdrachten. Aanbestedende organisaties zijn verplicht om de aanbestedingsregels na te leven. Dit betekent dat ook bij kleine opdrachten de beginselen van transparantie, objectiviteit, gelijkheid en non-discriminatie dienen na te leven.

 

Het Europese aanbestedingsrecht bestaat uit diverse Richtlijnen. Deze bepalen wanneer en hoe de overheid en semi-overheden moet aanbesteden. Zodra de geschatte waarde van een opdracht zekere drempelwaarden overschrijdt, moeten de procedures uit de Richtlijnen worden gevolgd. De drempelwaarden worden regelmatig aangepast.

 

Wij adviseren en/of staan u bij over:
• De aanbestedingsplicht en de bijpassende procedures zoals Europees of nationaal aanbesteden en meervoudig onderhands.
• Uitzonderingen op de (normale) aanbestedingsplicht: denk aan inbesteding, Publiek-Publieke samenwerking en concessies.
• Juridische toetsing van de aanbestedingsstukken: voor aanbestedende diensten én inschrijvers.
• Herstelmogelijkheden voor inschrijvers: wanneer is de aanbestedende dienst verplicht om een inschrijver zijn fout te laten herstellen?
• Gebiedsontwikkeling: samen met onze praktijkgroepen Bouw en Vastgoed en Ruimtelijke Ordening & Milieu bieden wij u volledige juridische ondersteuning.
• Aanbesteding en staatssteun: