Bedaux

Bedrijf en advocaat

By 26 november 2020No Comments

Bedrijf en advocaat

Ook wij zijn ondernemer. Wij wensen dat onze advisering en rechtsbijstand voor de cliënt/het bedrijf zoveel mogelijk winst oplevert en niet alleen geld kost.

De meeste successen en meest bespaarde bedragen komen juist in het bedrijfsleven voort door op het goede moment vooraf in de onderhandelingen het juiste advies te verkrijgen. Ook kan bij het opstellen van contracten en/of voorafgaande aan het ondertekenen grote problemen voor de toekomst worden voorkomen. Het is beter een advocaat vooraf te laten kijken naar de omvang van die toekomstige verbintenissen. Hij kan U uitleggen welke risico’s aan de te tekenen overeenkomst zijn verbonden.

In een aantal gevallen verdient het aanbeveling om de advocaat de onderhandeling te laten afronden, juist ter voorkoming van problemen in de toekomst.

In het algemeen verdient het voorkeur dat U Uw advocaat kiest als Uw vaste vertrouwenspersoon, die Uw bedrijf ook in de praktijk kent en weet heeft van de meest voorkomende problemen. Indien U en/of Uw bedrijf nog geen cliënt zijn dat wel willen worden dan kunt U contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking al dan niet gecombineerd met een kosteloos bezoek aan Uw bedrijf.

De relatie tussen advocaat en cliënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De juistheid van mededelingen aan de wederpartij en rechter is natuurlijk afhankelijk van de juistheid van de gegevens die de cliënt verstrekt. De cliënt dient actief mee te werken aan het verzamelen en verstrekken van de juiste gegevens.

Het advies van een advocaat kan vaak binnen zeer korte tijd tot stand komen. Binnen het uurtarief van de advocaat behoren ook de werkzaamheden van de secretaresse. Dit geldt niet voor de juridisch medewerkers(ters) waarvoor een ander tarief wordt gehanteerd (zie menu Tarieven).

De meeste fouten in een geschil worden gemaakt in de beginperiode zonder bijstand van de advocaat.

reCAPTCHA is required.

Neem contact op

Leave a Reply

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.