Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Bouwrecht

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het bouwrecht en zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving, zoals het bouwbesluit 2012. Onze advocaten treden onder meer op als advocaat voor projectontwikkelaars, aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren. Wij helpen onder meer met het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten, bestekken en algemene voorwaarden in de meest brede zin. Wij zijn bekend met de in de bouw gehanteerde (alternatieve) contractvormen en de standaardvoorwaarden.

 

Wij adviseren en procederen (zowel voor de burgerlijke rechter als arbitrage) over onder meer:
• Aansprakelijkheid
• Geschillen met de aannemer
• Meer- en minderwerk
• Bijbetaling
• Het uitoefenen van het retentierecht
• Het gebruik van alternatieve bouwstoffen
• Opleveringen en daaruit volgende discussies over bijvoorbeeld gebrekkig werk of vertragingsschade.