Bedaux

De samenwerking met uw advocaat

By 26 november 2020No Comments

De samenwerking met uw advocaat

De informatie op deze site is vrijblijvend informatief maar ook bedoeld voor cliënten met lopende zaken. Het kan zijn dat Uw zaak afwijkt van deze slechts summiere en algemene informatie.

Een ervaren advocaat heeft de meest voorkomende juridische geschillen in alle toonaarden bezongen. Zonder juridische begeleiding kan een geschil zich ontwikkelen in meerdere varianten waarbij onjuist, niet op tijd, te laat dan wel onvolledig wordt gereageerd.

Gebruik makend van deze ervaring en kennis kan de advocaat U uitleggen wat U wel en wat U niet kan doen. Een dergelijk advies kost weliswaar geld maar is relatief goedkoper dan achteraf procederen.

In het algemeen verdient het aanbeveling Uw advocaat om advies te vragen in een zo vroeg mogelijk stadium. Ook hier geldt het adagium: “voorkomen is beter dan genezen”. Dat geldt zeker ook voor bedrijven.

De bemiddeling van een advocaat is erop gericht om een procedure te voorkomen met de juiste brief op het goede moment op de goede plek. De advocaat zal proberen U zoveel mogelijk tijd, kosten en ergernis te besparen.

Het advies van een advocaat kan vaak binnen zeer korte tijd tot stand komen. Binnen het uurtarief van de advocaat behoren ook de werkzaamheden van de secretaresses. Dit geldt niet voor de juridisch medewerkers(ters) waarvoor een laag tarief wordt gehanteerd (zie menu Tarieven).

De meeste fouten in een geschil worden gemaakt in de beginperiode zonder bijstand van de advocaat.

Iets dat men in het begin verkeerd of niet doet is later moeilijk te corrigeren. Een voorbeeld daarvan is het laten verlopen van een fatale termijn. Voorbeelden van dergelijke termijnen zijn:

Vordering tot nakomen van een verbintenis ( bijvoorbeeld schadevergoeding): 5 jaar vanaf tijdstip dat benadeelde bekend is geworden met zijn schade en de persoon die de schade heeft veroorzaakt;
Bezwaarschrift tegen een beschikking van UWV, Gemeente, provincie, overheid: 6 weken;
Hoger beroep tegen een civiel vonnis: 3 maanden;
Hoger beroep tegen een strafvonnis: 2 weken middels akte op te maken bij griffie;
Hoger beroep tegen kort geding vonnis: 4 weken;
Verzet tegen vonnis na betekening indien men niet is verschenen in een procedure, waarvoor men wel is opgeroepen: meestal 4 weken.

reCAPTCHA is required.

Neem contact op

Leave a Reply

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.