Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Hippisch recht: de bijzondere wereld van de paardensport

COGENS Advocaten > Nieuws  > Hippisch recht: de bijzondere wereld van de paardensport

Hippisch recht: de bijzondere wereld van de paardensport

De paardensport is naast voetbal en tennis de meest beoefende sport in Nederland. Volgens de laatste schattingen zijn er in Nederland ergens tussen de 300.000 en 500.000 paarden en pony’s. Het grote aantal paarden in Nederland zorgt helaas ook voor een groot aantal geschillen waarbij paarden en pony’s betrokken zijn, waaronder geschillen over aansprakelijkheid, koop, dwaling en bedrog, huur, sponsoring, non-conformiteit, eigendom en onrechtmatige daad: kortom, de wereld van het Hippisch recht.

Eigenlijk bestaat hippisch recht als afzonderlijk rechtsgebied niet. Met hippisch recht worden de diverse rechtsgebieden bedoeld waarmee u te maken kunt krijgen bij juridische vragen en problemen met paarden. Nederland kent steeds meer paardenliefhebbers. Hierbij is uiteraard kennis van paarden en de paardensport alsmede het recht onmisbaar. Deze kennis heeft onze hippisch recht specialist mr. drs. H (Hans) G.W. Sterk in huis. Als fervent paardenliefhebber en voormalig wedstrijdruiter, bestuurslid Stichting Paardensport Beekdalen, voorzitter Hippische Sport Vereniging de Blauwe Steen én vader van Sam Sterk, talentvol dressuurruiter, beschikt hij over de expertise om u optimaal bij te staan. Hij is op de hoogte van wat er speelt in alle takken van de paardensport en hij spreekt de taal dat gebruikt wordt in de paardensport. Dat maakt communiceren eenvoudig en kan er optimaal naar een praktische en/of acceptabele oplossing worden gezocht.

De grote affiniteit met paarden en de kennis die Hans in huis heeft, maakt ons kantoor bij uitstek geschikt om particulieren, (wedstrijd)ruiters, maneges, pensionstallen en hippische bedrijven zoals handelsstallen, fokkers en stoeterijen bij te staan in de meest uiteenlopende juridische kwesties die de paardensport raken. En, er hoeft zeker niet altijd geprocedeerd te worden, want Hans is als zeer ervaren MfN Registermediator tevens een uitstekend bemiddelaar bij tal van conflicten. En als het toch niet anders kan, staat hij u bij in juridische procedures.

Waar gaat het vaak mis?

Koop en verkoop

Uit de juridische praktijk blijkt dat het op diverse aspecten mis kan gaan, zoals bij de koop en verkoop van een paard of pony. Niet zelden gaat het om grote bedragen, maar ook bij relatief kleinere bedragen kun je een kat in de zak kopen, zeker als sprake is van een gebrek dat eerst na aankoop wordt geconstateerd. Juist in die gevallen worden paarden soms voor de koop ‘geprepareerd’ zodat het gebrek niet direct te zien is. En juist bij de verkoop/koop moeten we vaak constateren dat het beter zou zijn geweest als vóóraf de belangrijkste zaken bij koop en verkoop op papier zouden zijn gezet. Hoewel mondelinge overeenkomsten ook rechtsgeldig zijn, blijkt het achteraf altijd moeilijk om te bewijzen wat er met elkaar is overeengekomen. Bij paarden en pony’s die recreatief of op een lager wedstrijdniveau worden ingezet, komt dit het meest voor. Advies: zet de belangrijkste zaken op papier. Wil de koper of verkoper dat niet, dan weet je dat het waarschijnlijk niet in orde is. En…laat het paard dat je wil kopen, uitgebreid keuren door je eigen dierenarts. Als later blijkt dat het paard niet over de eigenschappen beschikt, waarvoor het bedoeld is, of een blessure heeft die al voor de koop was ontstaan, kun je makkelijker van de koop af, indien je dit hebt vastgelegd. Maar zorg er dan ook altijd voor dat je zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek, de klacht bij de verkopende partij neerlegt. Het gaat tenslotte om ‘levende have’ en de bewijslast wordt steeds lastiger naarmate je te lang wacht!

Aansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat de bezitter van een paard zelf aansprakelijk is voor de door zijn paard aangerichte schade. Het betreft hier een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat zelfs als de paardenbezitter geen schuld treft, hij toch aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid ontstaat indien de schade wordt veroorzaakt door de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie besloten ligt. De schade is ontstaan door een gedraging van het paard waarop de bezitter geen invloed kan uitoefenen. Onder bepaalde omstandigheden is de paardenbezitter niet, of slechts beperkt, aansprakelijk. Het afdekken van de kosten bij aansprakelijkheid valt (deels) onder de WA-verzekering.

Check of u wellicht een aanvullende verzekering moet afsluiten. Anders komt u wellicht voor hoge kosten te staan die u aan de ander moet vergoeden. Bij lichamelijk letsel (letselschade) kan dat wel eens een hele kostbare aangelegenheid worden. Voorkomen is beter dan genezen.

Huur, verhuur, lease of bruikleen

Wordt een paard of pony voor een korte of langere periode gehuurd (weken of maanden), zorg dan voor uw paard als ware het uw eigendom. Maar, het paard is feitelijk niet van u en dat betekent dat het op verschillende fronten mis kan gaan, als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt met elkaar. Zorg dat u problemen achteraf vóór bent. In dat geval is het verstandig in de overeenkomst ook zaken te regelen als: mag de manegepony ook uitgebracht worden op een (oefen)wedstrijd elders, wie betaalt de hoefsmid, heeft de huurder een exclusief huurrecht, hoe lang is de bruikleenperiode, wie mag er wel en niet op rijden, wie draait op voor de medische kosten, wie verzorgt en verzekert het paard, hoe is bij schade de aansprakelijkheid geregeld, huurt u meerdere stallen en verhuurt u deze aan derden enz.

Heeft u juridische vragen of problemen met paarden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geschreven door mr. drs. H.G.W. Sterk