Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Hippisch recht

De hippische wereld, oftewel de wereld van de paardensport is een bijzondere wereld met een eigen cultuur, eigen gebruiken en een eigen taal. als u in aanraking komt met juridische kwesties op dit gebied dan heeft u dus graag een advocaat of jurist die dit begrijot

 

Wij adviseren en procederen (zowel voor de burgerlijke rechter als arbitrage) over onder meer:
• Aansprakelijkheid
• Geschillen met de aannemer
• Meer- en minderwerk
• Bijbetaling
• Het uitoefenen van het retentierecht
• Het gebruik van alternatieve bouwstoffen

• Opleveringen en daaruit volgende discussies over bijvoorbeeld gebrekkig werk of vertragingsschade.Als u een paard gekocht heeft met een verborgen gebrek? Een kreupel paard of luchtzuiger?
• Is elk verborgen gebrek (niet gemeld door de verkopende partij) reden genoeg om de koop ongedaan te maken?
• Of u heeft een paard verkocht en de koper spreekt u aan vanwege gebreken? Moet je een paard dan altijd terugnemen?
• U koopt een op het oog zeer rustige pony, maar deze blijkt na een dag ineens onhandelbaar?
• Hoe zit het met de zgn. onderzoeksplicht van de koper?
• U denkt een springpaard te hebben gekocht, maar deze blijkt hier echt niet geschikt voor?
• Waar zit het verschil als u als particulier een paard koopt van een andere particulier of van een stal of handelaar?
• Wat als u een paard heeft en u wilt het op een juiste manier verkopen, maar u weet niet hoe? En waar dient u op te letten als koper en verkoper?

Zeker op de voorgaande punten kan het mis gaan. Vaak gaat het om grote financiële belangen. Maar ook bij minder grote belangen is het leed vaak niet te overzien.

Juridische bijstand van een ervaren advocaat/jurist die beschikt over de vereiste specialistische kennis is dan zeker geen overbodige luxe. Een specialist in hippisch recht kan u bijstaan wanneer u als ondernemer of particulier te maken heeft met een juridisch geschil waarbij een paard betrokken is. Het hippisch recht gaat dwars door civiele rechtsgebieden heen en vraagt van de behandelend advocaat een vergaande kennis van de specifieke terminologie en eigen cultuur van de paardensportliefhebbers.

In het Hippisch recht valt een aantal juridische specialismen samen die op zichzelf geen directe binding hebben met de hippische sector, maar waarbij de specifieke kennis op dit gebied het verschil maakt. Te denken valt aan: algemene voorwaarden voor maneges, speciaal opgestelde arbeidscontracten voor instructeurs, verenigingsrecht, aansprakelijkheidsrecht voor aan- of verkochte paarden en pony’s met verborgen verbreken, letselschade beroepsaansprakelijkheid van (paarden)dierenartsen, omgevingsrecht voor de aanleg van een paardenstal, een buiten (of binnen-)bak of een stapmolen. Ook mediation behoort tot de mogelijkheden.

U kunt bij ons terecht met vragen omtrent bijvoorbeeld de volgende kwesties:

• Koop of verkoop van een paard

• Verborgen gebreken

• Non-conformiteit

• Opstellen overeenkomst

• Stalling van het paard

• Exploitatie van een manege

• Aansprakelijkheid

• Schade aangericht door een paard

• Schade veroorzaakt aan een paard