Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Huurrecht

Als huurder of verhuurder krijgt u te maken met het huurrecht. De wet onderscheidt drie verschillende soorten huur:
• Huurwoning
Onder het begrip woonruimte vallen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Bij een onzelfstandige woning deelt u dit. De wet gaat uit van een sterke huurbescherming voor huurders en bevat daarom veel bepalingen van dwingend recht. Daarvan kan dus niet bij huurovereenkomst worden afgeweken.

 

• Huur winkelpand of horeca
In de wet wordt de huurder van een winkel- of horeacaruimte in verregaande mate beschermd. Een huurovereenkomst voor een middenstandsbedrijfsruimte wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van tweemaal 5 jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, maar alleen tegen het einde van de eerste termijn of tegen het einde van de verlenging. Opzegging door de verhuurder leidt niet in ieder geval niet zonder meer tot het einde van de overeenkomst. De reden hiervoor is de economische gebondenheid van de huurder aan een bepaalde locatie en het kunnen terugverdienen van investeringen binnen een bepaalde termijn.

 

• Huur bedrijfsruimte
Bij overige bedrijfsruimte kunt u denken aan kantoorruimte, scholen, ziekenhuizen en banken. De huurbescherming bij overige bedrijfsruimtes is minder vergaand dan bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte. Zo is er bijvoorbeeld geen minimale termijn voor de huur van het pand. Huurder en verhuurder kunnen in principe alles vrijelijk overeenkomen. De achterliggende reden hiervoor is dat er in de meeste gevallen geen grote investeringen gedaan hoeven te worden.

 

Onze advocaten begeleiden en adviseren u graag over:
• Achterstallig onderhoud en gebreken aan het pand
• Beëindiging / opzegging van de huurovereenkomst
• Huurprijs
• Huurachterstand
• Indeplaatsstelling
• Ontruiming en ontruimingsbescherming
• Opstellen en beoordelen van de huurovereenkomst
• Overlast