Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

ICT-Recht & IE-Recht

ICT-Recht
Ons kantoor kan u begeleiden en adviseren op het gebied van ICT-recht en nieuwe media. Wij kunnen bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of onderhoudscontracten voor u opstellen of beoordelen. Wij begeleiden ICT-trajecten en geven u de juridische input die nodig is. In geschilsituaties zoeken wij met u naar de beste oplossing en zo nodig dwingen we die af bij de rechter of de arbiter.

 

Daarnaast krijgt u als ondernemer, instelling of overheid meer en meer te maken met regelgeving op het gebied van privacy. Welke gegevens mag u opslaan en verwerken? Mag u deze gegevens uitwisselen met derden? Mag u e-mailberichten van uw werknemers inzien of hun internetgebruik monitoren? En hoe zit het met de beveiliging van alle gegevens in uw CRM-systeem dat elders wordt gehost? En hoe lang mag of moet u gegevens eigenlijk bewaren? Deze en andere vragen raken alle afdelingen van uw organisatie. Wij maken de antwoorden inzichtelijk voor u en zorgen dat uw organisatie compliant is.

 

Tevens is per 1 januari 2016, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacy verordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen om het zogenaamde ‘datalekken’ te melden. Deze meldplicht geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven en houdt in dat veel datalekken gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en eventueel ook aan betrokkenen. Op overtreding van deze meldplicht, alsmede op overtreding van andere verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, staan inmiddels zeer forse boetes.

 

U kun bij ons terecht voor advisering en begeleiding bij:
• Het opstellen en toetsen van ICT-contracten
• Geschillen rondom automatiseringsprojecten.
• Het controleren en verbeteren van de processen die betrekking hebben op persoonsgegevens
• Het adviseren van Webshops over het gebruik van cookies
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Privacy Impact Assessment (PIA)
• ICT-mantelovereenkomsten
• Bewerkersovereenkomsten

IE-Recht
Creativiteit en innovatie vormen de bron van technische en commerciële vooruitgang. Ze kunnen doorslaggevend zijn voor het succes van uw onderneming. Succes lijkt echter vaak vele vaders te hebben. Daarom is het essentieel om het intellectuele eigendom van uw onderneming of instelling goed te beschermen.

 

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere het merkenrecht, het auteursrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. In de IE-praktijk is het met grote regelmaat noodzakelijk om vanwege de spoedeisende situatie te procederen via een kort geding. Wij zetten alles op alles om te beschermen wat van u is, nationaal en internationaal.

 

Wij adviseren en begeleiden u graag:
• Bij het aangaan van contracten (licenties, verkoop en overdracht van intellectuele eigendomsrechten)
• Het vastleggen van:
– Merken
– Handelsnamen en domeinnamen
– Modellen
– Auteursrecht
– Vormmerken
– Octrooirecht
– Kwekersrecht
– Databankenrecht
– Reclamerecht
• Procedures bij schending van uw rechten