Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Mediation

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Cogens Advocaten kan in dat geval als een onafhankelijke bemiddelaar samen met u en de andere partij op zoek gaan naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor het probleem.

 

Mediation in plaats van de rechter
Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp van Cogens Advocaten. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

 

Wat doet een mediator?
De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben. Mr R.P.H.W. Haas van Cogens Advocaten is een ervaren mediator.

 

Afspraken mediation in overeenkomst
Deelname aan mediation is vrijwillig en vrijblijvend. Op het moment dat u geen heil meer ziet in de bemiddelingspoging, kunt u deze altijd staken. Daardoor is mediation in de regel minder (emotioneel) belastend dan bijvoorbeeld een rechtszaak omdat dan de rechter immers het besluit voor u neemt. Indien u samen met de andere partij besluit tot mediation dan wilt u samen aan een oplossing werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet dan vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.
Cogens Advocaten is u graag behulpzaam bij deze wijze van conflicthantering.