Bedaux

Mr. R.M.W.H. Bedaux

By 26 november 2020juli 16th, 2021No Comments

Mr. R.M.W.H. Bedaux

[ADVOCAAT]

Mr R.M.W.H. Bedaux had een wiskundige vooropleiding en heeft op jonge leeftijd getwijfeld tussen de studierichtingen econometrie, rechten en/of medicijnen. Aanvankelijk is voor econometrie gekozen en ondanks het behalen van alle benodigde tentamens tot en met kandidaatsniveau volgde de omschakeling naar de rechtenstudie, die cum laude (gem. 8) werd afgewikkeld. In militaire dienst is Mr R.M.W.H. Bedaux een jaar werkzaam geweest als operatie-assistent in een burgerziekenhuis.

Na de rechtenstudie heeft Mr R.M.W.H. Bedaux vijf jaren een hogere bestuursfunctie vervuld laatstelijk als waarnemend secretaris van een gewest. In dat kader was hij juridisch ook werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuhygiëne en bestuursrecht.

Vanaf 1979 is Mr R.M.W.H. Bedaux werkzaam als advocaat en procureur te Heerlen. De merkwaardige mix aan vooropleidingen en ervaringen hebben er toe geleid dat zijn interesse van begin af aan lag in alle rekenkundige aspecten van het recht zowel op het gebied

van bestuursrecht, schadevergoedingsrecht in het algemeen, onteigeningen, schadevergoedingen bij ontslag en steeds meer op het gebied van schadevergoeding bij personenschade.

Het kantoor groeide tot vier advocaten en zou verder zijn gegroeid ware het niet dat Mr R.M.W.H. Bedaux ervoor heeft gekozen om zelf als advocaat werkzaam te blijven en niet te worden opgeslokt in het management van zijn eigen organisatie.

Mr R.M.W.H. Bedaux heeft enkele rekenkundige modellen ontwikkeld op het gebied van schadevergoedingsrecht en was verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en gaf in dat kader les op het gebied van de onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan advocaten in opleiding. De syllabus op het gebied van schadevergoedings-recht is als onderdeel van deze website in vereenvoudigde vorm opgenomen.

reCAPTCHA is required.

Neem contact op

Mr. R.M.W.H. Bedaux
+31 (0) 45 208 09 09
bedaux@cogens.nl
Linked IN /Robert-Bedaux

Leave a Reply

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.