Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Nieuws

COGENS Advocaten > Nieuws

Scheiden? Kies voor mediation!

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text](Echt)scheiden is een periode van onrust en onzekerheid die vaak gepaard gaat met slapeloze nachten, verdriet, teleurstellingen, verwijten, angsten, woede en frustraties. Met het oog op de toekomst is het voor iedereen van belang dat er nu goede beslissingen worden genomen, waar alle betrokkenen zich in de toekomst goed bij voelen.[/vc_column_text][vc_empty_space height="22px"][vc_column_text]De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een gespecialiseerde Familiemediator optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Daarbij komt dat de inzet van een mediator ook scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één...

Continue reading

Cogens Connect Borrel 2018 op Parkstad Culinair

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Op donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 vindt de zesde editie van Parkstad Culinair plaats aan het Pancratiusplein te Heerlen. In een unieke setting en een sfeervolle ambiance verzorgen diverse vooraanstaande restaurants uit Parkstad een culinaire bijeenkomst om hun kennis en kunde aan het grote publiek te tonen.[/vc_column_text][vc_empty_space height="22px"][vc_column_text]Met gepaste trots delen wij mede dat Cogens Advocaten ook dit jaar weer juridische ondersteuning biedt aan de organisatie en zelfs ook een permanente adviseur levert. Verder wordt ook dit jaar de samenwerking voortgezet met hét restaurant dat in Heerlen en omstreken maximaal presteert. Natuurlijk gaat...

Continue reading

Het verwerkingsregister

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties verplicht om een register van verwerkingen, ook wel ‘verwerkingsregister’ genoemd, bij te houden. In het 3e deel van deze korte serie wordt uitgelegd waarom het verwerkingsregister is ingevoerd en onder welke voorwaarden organisaties zo’n register moeten bijhouden. En… deze verplichting geldt voor nagenoeg iedere organisatie. Er zal ook bij stil worden gestaan welke gegevens in het register moeten worden opgenomen.[/vc_column_text][vc_empty_space height="22px"][vc_column_text]Wat is een verwerkingsregister en waarom moet ik dit bijhouden? In dit register dienen alle verwerkingen van persoonsgegevens die u in uw organisatie verricht, formeel te worden vastgelegd. Het...

Continue reading

De verwerkersovereenkomst

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]In het 2e deel van deze korte serie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we nader in op de ‘verwerkersovereenkomst’.[/vc_column_text][vc_empty_space height="22px"][vc_column_text]Wat is een verwerkersovereenkomst? Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de AVG afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we een ‘verwerkersovereenkomst’. De verwerkersovereenkomst legt dus de afspraken vast die zien op het privacy-aspect van het werk dat de verwerker verricht. Het doel van deze verwerkersovereenkomst is dat partijen goed nadenken over de gegevensverwerking(en) die in de samenwerking worden verricht en wie...

Continue reading

De AVG: beter laat dan nooit!

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Bent u ondernemer? Dan bent u de laatste tijd overstelpt met informatie over de AVG die op 25 mei 2018 gehandhaafd zal worden. U leest het goed gehandhaafd, want de wet geldt als sinds 2016. Echter veel van deze informatie is juist bedoeld om u bang te maken, want als u niet voldoet aan de AVG krijgt u een torenhoge boete![/vc_column_text][vc_empty_space height="22px"][vc_column_text]Deels is dit juist, maar veel partijen vergeten te vermelden dat ook al ben je nog niet 100% “AVG-Proof”, er echt geen boete opgelegd zal worden. Tenminste voorlopig nog niet. Dit heeft het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens...

Continue reading

Arbitrage

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Indien partijen een geschil hebben, kan dat op een aantal manieren worden beslecht. Je kunt via een gerechtelijke procedure de (overheids)rechter vragen recht te spreken. Dat is nu eenmaal een grondrecht (art. 17 Grondwet) voor iedereen. De Nederlandse wet biedt echter de mogelijkheid voor een alternatief voor privaatrechtelijke geschilbeslechting, namelijk Arbitrage. Bij arbitrage kiezen partijen ervoor om een of meerdere ter zake deskundige arbiters (particuliere rechters) te vragen een (bindend) oordeel over de kwestie te vellen middels een arbitraal vonnis. De arbiter hakt dus de knoop door. Arbitrage wordt regelmatig in de Bouw en de ICT toegepast, maar ook in...

Continue reading

Mediation: succesvolle interventiemethode bij arbeidsconflicten

De mens is een ingewikkeld wezen dat in een complexe wereld leeft en zich onder allerlei omstandigheden moet aanpassen om te kunnen functioneren. Elk persoon heeft zijn eigen karakter, persoonlijkheid, kwaliteiten, maar kent helaas ook onvolkomenheden. Dat mensen dan soms met elkaar botsen is logisch. Ook conflicten op de werkvloer zijn daardoor onontkoombaar. In een open en communicatief klimaat kunnen ze echter bijdragen tot verbetering. Je kan zelfs stellen dat conflicten onvermijdelijk zijn om verbetering en vernieuwing te bewerkstelligen. Maar, voorkom dat meningsverschillen escaleren tot blijvende onvrede, disharmonie en coalitievorming! De arbeidsrelatie is een gecompliceerde verhouding en hierdoor kunnen er spanningen ontstaan...

Continue reading

Hippisch recht: de bijzondere wereld van de paardensport

De paardensport is naast voetbal en tennis de meest beoefende sport in Nederland. Volgens de laatste schattingen zijn er in Nederland ergens tussen de 300.000 en 500.000 paarden en pony's. Het grote aantal paarden in Nederland zorgt helaas ook voor een groot aantal geschillen waarbij paarden en pony’s betrokken zijn, waaronder geschillen over aansprakelijkheid, koop, dwaling en bedrog, huur, sponsoring, non-conformiteit, eigendom en onrechtmatige daad: kortom, de wereld van het Hippisch recht. Eigenlijk bestaat hippisch recht als afzonderlijk rechtsgebied niet. Met hippisch recht worden de diverse rechtsgebieden bedoeld waarmee u te maken kunt krijgen bij juridische vragen en problemen met paarden....

Continue reading

Een vaststellingsovereenkomst opstellen is geen eenvoudige opgave

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] 1. Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een overeenkomst is pas een vaststellingsovereenkomst indien een einde wordt gemaakt aan een bestaand geschil of een bestaande onzekerheid, dan wel wanneer partijen een geschil of een onzekerheid willen voorkomen, aldus art. 7:900 BW. Het verdient daarom aanbeveling altijd duidelijk te maken om welke van de twee mogelijkheden het gaat door dit bijvoorbeeld in de overwegingen op te nemen.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] 2. Beëindigen of voorkomen? Het onderscheid beëindigen tegenover voorkomen is van belang voor het antwoord op de vraag of de vaststelling in strijd mag zijn met dwingend recht. Strijd met dwingend recht is namelijk alleen toegestaan bij een vaststelling ter beëindiging van...

Continue reading