Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in Nederland s onderdeel van het privaatrecht en houdt zich bezig met rechtspersonen, bedrijven met winstoogmerk (alle ondernemingen) en verenigingen en stichtingen. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht (eenmanszaak, VOF, maatschap, verenigingen, stichtingen) en het vennootschapsrecht (BV en NV).

 

De sectie ondernemingsrecht bestaat uit advocaten die zich specifiek richten op de ondernemerspraktijk. Wij ondersteunen zowel de middelgrote en grote (nationale en internationale) bedrijven, als ook de eenmanszaak en starter. Daarnaast beschikt ons kantoor over zeer specifieke kennis van de zorg- en welzijnssector.

 

Indien u een onderneming wilt beginnen heeft u de keuze tussen een aantal verschillende juridische structuren. Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wilt gaan voeren. De keuze voor een rechtsvorm brengt zowel juridische als economische gevolgen met zich mee. Het is daarom van belang dat u zich van tevoren informeert naar de juiste structuur voor uw onderneming om zo onaangename verrassingen voor te zijn.

 

Naast de start en oprichting van uw onderneming beschikt ons kantoor tevens over kennis inzake overeenkomsten, financieringen en zekerheden, fusies en overnames, herstructureringen, procederen en aansprakelijkheidskwesties.

 

Wij begeleiden en adviseren u graag over:
• Oprichten en vestigen van bedrijf en/of vennootschap
• Overeenkomsten:
– Raamovereenkomsten
– Intentieverklaringen / Letter of Intent
– Overeenkomsten op maat
– Geheimhoudingsverklaringen / NDA’s
– Algemene voorwaarden
– Aandeelhouders- en Managementovereenkomsten
– Koop- en verkoopovereenkomsten
– Garanties
– Vaststellingsovereenkomsten
• Financiering en Zekerheden:
– Overnamefinancieringen (nationaal en internationaal)
– Vestiging en uitwinning van zekerheden (zoals pand en hypotheek, borgtocht en (bank)garanties)
– Private equity en venture capital
– Bancaire financieringen
– Alternatieve financieringen (zoals crowdfunding)
– Financieringen bij publiek-private samenwerkingen
– Lease
– Factoring
– Renteswaps
• Fusies en Overnames:
– Aandeelhoudersgeschillen
– Fusies en splitsingen
– Aankoop en/of verkoop van ondernemingen
– Begeleiding bij (juridische) Due Diligence
– Joint ventures en samenwerkingen tussen bedrijven
– Deelnemingen, participaties en investeringen
• Herstructureringen:
– Financiële herstructurering
– Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
– Herstructurering (corporate recovery), (her)financiering en zekerheden
– Buitengerechtelijke saneringen en liquidaties
• Procederen en aansprakelijkheidskwesties:
– Wanprestatie
– Schade
– Onrechtmatige daad
– Etc.