Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Onroerend goed recht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaken omvatten de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

 

De juridische aspecten zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om:
• Koop en verkoop
• Huur en verhuur
• Financieringsvoorbehoud
• Verborgen gebreken
• Erfpacht, erfdienstbaarheden, etc.
• Bouwrechtelijke problemen

 

Op bestuurlijk gebied kan worden gedacht aan de problematiek rondom het ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen, vergunningen) en financiële of fiscale aangelegenheden.