Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Personen & Familierecht

Het personen- en familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het echtscheidingsrecht – waarover hierna meer – is wel het meest bekende maar ook kinder- en partneralimentatie, het omgangsrecht, gezag, erkenning en verdeling zijn belangrijke aspecten in het familierecht.

 

Wij begeleiden en adviseren u dan ook over:
• Huwelijkse voorwaarden
• Samenlevingsovereenkomsten
• Echtscheidingen
• Beschermingsmaatregelen (mentorschap, curatele en bewind)
• Kinderen en omgang
• Kinder- en Partneralimentatie
• Beëindiging van samenlevingsverbanden
• Beëindiging geregistreerde partnerschappen
• Adoptie

 

Scheiden of blijven ?
Uit elkaar gaan doet pijn en is zwaar. En het is extra moeilijk als er kinderen zijn. Je bent ongelukkig, vraagt je af hoe het verder moet. Wat er juridisch en financieel allemaal moet gebeuren. En hoe je dat moet aanpakken.
Elke scheiding is weer anders. In het ene geval komen ouders samen tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. In het andere geval wil de ene partner scheiden maar de andere (nog) niet.
Makkelijk is zo’n besluit bijna nooit, zeker niet als er kinderen zijn. Sommigen twijfelen lang over wat het beste is: scheiden of blijven?

 

Bij een echtscheiding of een verbreking van uw relatie na samenwonen kunt u tegen verschillende vragen aanlopen:
• Wat is mijn positie als mijn partner en ik kiezen voor echtscheiding?
• Is mediation een optie voor ons?
• Hoe zit het met onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor uw kinderen of ex-partner?
• Hoe stellen wij een ouderschapsplan op? Hoe verdelen wij de zorg?
• Bij wie gaan de kinderen wonen?
• Heeft u (of uw ex-partner) recht op een omgangsregeling?
• Hoe zit het met de verdeling van de bezittingen en/of schulden na de (echt)scheiding?
Kortom, zeer uiteenlopende vragen, waarbij het antwoord steeds maatwerk is.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Mr. Iddo Bakker heeft ruim vijftien jaar ervaring in het personen- en familierecht. Hij procedeert, bemiddelt en adviseert met steeds het lange-termijnbelang van zijn cliënten voor ogen.