Alimentatie

Tijdens het huwelijk en geregistreerd partnerschap bent u volgens de wet verplicht elkaar “het nodige te verschaffen”. Hoe zit dat nou als u gaat scheiden?

Heb ik recht op alimentatie? Moet ik alimentatie betalen? Die vraag zult u of uw partner zich stellen als echtscheiding aan de orde komt. Dat is logisch. U moet verder leven zonder elkaar, maar de kosten lopen gewoon door. Wie gaat die betalen?

Als we het hebben over alimentatie dan is dat: kinderalimentatie of partneralimentatie.

Belangrijk is te weten wat de draagkracht is van degene die moet betalen en wat de behoefte is van degene die alimentatie wenst. Er zijn normen gesteld (de zogenaamde Tremanormen), waarin staat hoeveel een kind van een bepaalde leeftijd nodig heeft. Dit is mede afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk.

Hoeveel alimentatie?

Een moeilijkere discussie wordt het als het gaat om de vraag hoeveel alimentatie er betaald moet of mag worden. Ons kantoor kan een draagkrachtberekening voor u opstellen, waarin met alle inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige rekening wordt gehouden. U weet vervolgens precies wat een redelijk bedrag is dat u aan alimentatie moet betalen, of wat een redelijk bedrag is om aan alimentatie te vragen.

Ook als u zich laat bijstaan door een andere advocaat kunt u ons kantoor vragen om een draagkrachtberekening voor u te maken bij wijze van second opinion.

Zo nodig kunnen wij u bijstaan bij het voeren van een procedure bij de rechtbank om:

  • alimentatie te laten vaststellen.
  • alimentatie te laten verlagen als u vindt dat u te veel alimentatie betaalt.
  • alimentatie te laten verhogen als u vindt dat uw ex-partner te weinig betaalt.

Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de duur van de te betalen/ontvangen alimentatie. Lukt dit niet dan zal de rechter hierover een beslissing nemen. In elk geval eindigt de verplichting om partneralimentatie te betalen:

  • Standaard 5 jaar na inschrijving van de echtscheiding. Afhankelijk van de leeftijd van het kind c.q. van de alimentatie gerechtigde kan de duur langer zijn.
  • als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven of trouwen met een ander.
  • als de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde overlijdt.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.