Arbeidsgeschil

Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan ingrijpend zijn, ook voor de werkgever. Denk onder andere aan onrust, ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade.

Het in redelijkheid eens worden is voor alle partijen altijd beter. Want wat als u er niet uitkomt, of de arbeidsverhouding is al dusdanig verstoord, dat er niet meer met elkaar gepraat wordt?

Uiteraard kunnen conflicten worden voorkomen door goed te communiceren, op een juiste wijze te onderhandelen en tijdig te interveniëren bij problemen die mogelijk kunnen escaleren. Dán kunnen conflicten een positieve invloed hebben. Conflicten worden dan zelfs als constructief en prikkelend ervaren, geven energie en stimuleren creativiteit.

In de regel komen partijen er dus zelf of met behulp van eigen HR-professionals wel uit. Dat lukt helaas niet altijd.  We zien maar al te vaak dat een deel van de conflicten te lang slepen, niet goed wordt besproken of slecht wordt ‘gemanaged’, met alle gevolgen van dien.

Standpunten zullen zich verharden en partijen met te weinig gesprekservaring zien een oplossing steeds verder uit het zicht geraken. Dan gaat het snel van kwaad tot erger, met uitval door ziekte als resultaat.

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een arbeidsconflict of arbeidsgeschil op het werk. Hoe langer deze (situatieve) arbeidsongeschiktheid voortduurt, des te moeilijker  vaak het herstel van de relatie.

Vanuit werkgeversoogpunt is het van het grootste belang dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost. Het leidt immers tot energieverlies en verlies van productiviteit en inzetbaarheid.

Voor de medewerker(s) kan een lopend conflict leiden tot psychosociale arbeidsbelasting, energieverlies, stress en uiteindelijk (situatieve) ziekte. En belandt de werknemer in het ziekteverzuim, dan stagneert door een sluimerend conflict het herstelproces. Ook bemoeilijkt een conflict vaak het (verplichte) re-integratie traject.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever werkbare verhoudingen dan juridische steekspelen. Zeker in een slechte economische tijd waarin het belangrijk is dat je je baan kunt behouden. Dan móet je investeren in gesprekken met elkaar. Liefst zónder advocaat, want dan zijn de messen vaak al geslepen. Daarnaast kost procederen veel tijd, energie en geld. Bovendien is een vonnis van de rechter niet altijd een oplossing. Daarom kiezen partijen steeds vaker voor mediation. Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nemen het instrument mediationvaak op in het advies. Ook verzekeraars pleiten steeds meer voor de inzet van mediation.

Een conflict dat onoplosbaar lijkt, kan namelijk eenvoudig escaleren, met alle gevolgen van dien. Men roept dan snel juridische bijstand in, waarmee direct harde standpunten worden ingenomen. Het gezamenlijke belang is dan al lang uit het oog verloren, laat staan de mogelijkheid van een voor partijen acceptabele oplossing. En dat is nu precies waar mediation om draait.

Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie verrassend genoeg worden omgezet in overleg wanneer u kiest voor arbeidsmediation. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zó beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en boosheid worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid.

Indien sprake is van een zieke werknemer waarbij tevens een arbeidsconflict speelt, is er allereerst een rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Arbeidsmediation heeft via de Wet Verbetering Poortwachter en de Stecr-werkwijzer een rol gekregen in de re-integratie spelregels. Wanneer de werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan met een mediator, voldoen zij aan de verplichtingen die een goed werkgever en werknemer hebben, als er communicatieproblemen op de werkvloer zijn.

De ervaren MfN-registermediators van Cogens Advocaten hebben vaak de oplossing voor u in huis.

Als werkgever, werknemer, bestuurder, commissaris, HR-functionaris bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.