Arbeidsongeval

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een arbeidsongeval, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat werkgevers onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de veiligheid te waarborgen en daardoor aansprakelijk zijn voor arbeidsongevallen. Te denken valt aan een val van een steiger wegens een ondeugdelijke constructie, of een autobrug die omlaag komt omdat deze niet jaarlijks gekeurd is.

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is dus een gebeurtenis die op het werk of in werktijd plaatsvindt en kan leiden tot letselschade. Letselschade kan ook ontstaan tijdens het van of naar het werk rijden. In dat geval is er sprake van een verkeersongeval.

Bij de bepaling of er sprake is van een bedrijfsongeval tellen niet alleen situaties waarin u effectief aan het werk bent mee. Ook wanneer u tijdens uw werk op pauze bent of wanneer u op een personeelsuitje bent, kunt u een ongeval krijgen dat wordt gekenmerkt als een arbeidsongeval. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 230.000 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval.

Werkgever aansprakelijk?

Bij ongevallen op de werkvloer is de werkgever in de regel aansprakelijk. Een werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat er sprake is van een veilige werkomgeving.

Bij arbeidsongevallen ligt de bewijslast bij de werkgever. Als u letsel heeft opgelopen tijdens uw werk, hoeft u ‘alleen’ maar te stellen dat u een arbeidsongeval heeft gehad, dat is veroorzaakt door onvoldoende veilige werkomstandigheden. Uw werkgever zal vervolgens moeten aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om ongevallen te voorkomen.

Dat is heel lastig om aan te tonen. Indien uw werkgever kan aantonen dat het ongeval volledig aan uw eigen onvoorzichtigheid te wijten is, kan de aansprakelijkheid niet toegekend worden aan uw werkgever. In dat geval is er sprake van eigen schuld. Dat geldt ook wanneer u als werknemer niet de veiligheidsvoorschriften heeft nageleefd.

Arbeidsinspectie

Heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden en is er sprake van ernstig letsel (met bijv. ziekenhuisopname), dan is de werkgever verplicht het arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. De Arbeidsinspectie zal dan bijna altijd een onderzoek instellen naar aanleiding van het interne rapport dat de werkgever heeft opgesteld. De Arbeidsinspectie kan een proces-verbaal opmaken naar aanleiding van het arbeidsongeval en de werkgever kan een boete opgelegd krijgen. Het proces-verbaal is belangrijk om later de juiste toedracht van het arbeidsongeval in kaart te kunnen brengen.

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.