Hippisch recht

De hippische wereld, oftewel de wereld van de paardensport, is een bijzondere wereld met een eigen cultuur, eigen gebruiken en een eigen taal. Als u in aanraking komt met juridische kwesties op dit gebied, dan heeft u dus graag een advocaat of jurist die dit begrijpt.

Wij adviseren en procederen over onder meer:

 • Aansprakelijkheid
 • Koop of verkoop van een paard
 • Verborgen gebreken
 • Non-conformiteit
 • Opstellen overeenkomst
 • Stalling van het paard
 • Exploitatie van een manege
 • Aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door een paard
 • Aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt aan een paard
 • Het uitoefenen van het retentierecht
 • Huur, lease of bruikleen van een paard
 • Dwaling en bedrog

Zeker op de voorgaande punten kan het mis gaan. Vaak gaat het om grote financiële belangen. Maar ook bij minder grote belangen is het leed vaak niet te overzien.

Juridische bijstand van een ervaren advocaat/jurist die beschikt over de vereiste specialistische kennis is dan zeker geen overbodige luxe. Een specialist in hippisch recht kan u bijstaan wanneer u als ondernemer of particulier te maken heeft met een juridisch geschil waarbij een paard betrokken is. Het hippisch recht gaat dwars door civiele rechtsgebieden heen en vraagt van de behandelend advocaat/jurist een vergaande kennis van de specifieke terminologie en eigen cultuur van de paardensport.

In het Hippisch recht valt een aantal juridische specialismen samen die op zichzelf geen directe binding hebben met de hippische sector, maar waarbij de specifieke kennis op dit gebied het verschil maakt. Te denken valt aan: algemene voorwaarden voor maneges, speciaal opgestelde arbeidscontracten voor instructeurs, verenigingsrecht, aansprakelijkheidsrecht voor gekochte of verkochte paarden en pony’s met verborgen gebreken, letselschade, beroepsaansprakelijkheid van (paarden)dierenartsen, omgevingsrecht voor de aanleg van een paardenstal, een buiten (of binnen-)bak of een stapmolen.

Het is niet altijd noodzakelijk om te procederen. Praten met de wederpartij helpt, waarbij wij zeker ook willen wijzen op de mogelijkheid van mediation, waarbij u met een neutrale en onafhankelijke deskundige met elkaar in gesprek gaat om tot een acceptabele oplossing van het geschil te komen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.