Huurrecht

Als huurder of verhuurder krijgt u te maken met het huurrecht. De wet onderscheidt drie verschillende soorten huur:

 • Huurwoning

Onder het begrip woonruimte vallen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Bij een onzelfstandige woning deelt u dit. De wet gaat uit van een sterke huurbescherming voor huurders en bevat daarom veel bepalingen van dwingend recht. Daarvan kan dus niet bij huurovereenkomst worden afgeweken.

 

 • Huur winkelpand of horeca

In de wet wordt de huurder van een winkel- of horeacaruimte in verregaande mate beschermd. Een huurovereenkomst voor een middenstandsbedrijfsruimte wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van tweemaal 5 jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, maar alleen tegen het einde van de eerste termijn of tegen het einde van de verlenging. Opzegging door de verhuurder leidt niet in ieder geval zondermeer tot het einde van de overeenkomst. De reden hiervoor is de economische gebondenheid van de huurder aan een bepaalde locatie en het kunnen terugverdienen van investeringen binnen een bepaalde termijn.

 

 • Huur bedrijfsruimte

Bij overige bedrijfsruimte kunt u denken aan kantoorruimte, scholen, ziekenhuizen en banken. De huurbescherming bij overige bedrijfsruimtes is minder vergaand dan bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte. Zo is er bijvoorbeeld geen minimale termijn voor de huur van het pand. Huurder en verhuurder kunnen in principe alles vrijelijk overeenkomen. De achterliggende reden hiervoor is dat er in de meeste gevallen geen grote investeringen gedaan hoeven te worden.

Onze advocaten begeleiden en adviseren u graag over:

 • Achterstallig onderhoud en gebreken aan het pand
 • Beëindiging/opzegging van de huurovereenkomst
 • Huurprijs
 • Huurachterstand
 • Indeplaatsstelling
 • Ontruiming en ontruimingsbescherming
 • Opstellen en beoordelen van de huurovereenkomst
 • Overlast

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.