Intellectueel eigendom & ICT recht

ICT-Recht

Ons kantoor kan u begeleiden en adviseren op het gebied van ICT-recht en nieuwe media. Wij kunnen bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of onderhoudscontracten voor u opstellen of beoordelen. Wij begeleiden ICT-trajecten en geven u de juridische input die nodig is. In geschilsituaties zoeken wij met u naar de beste oplossing en zo nodig dwingen we die af bij de rechter of de arbiter.
Daarnaast krijgt u als ondernemer, instelling of overheid meer en meer te maken met regelgeving op het gebied van privacy. Welke gegevens mag u opslaan en verwerken? Mag u deze gegevens uitwisselen met derden? Mag u e-mailberichten van uw werknemers inzien of hun internetgebruik monitoren? En hoe zit het met de beveiliging van alle gegevens in uw CRM-systeem dat elders wordt gehost? En hoe lang mag of moet u gegevens eigenlijk bewaren? Deze en andere vragen raken alle afdelingen van uw organisatie. Wij maken de antwoorden inzichtelijk voor u en zorgen dat uw organisatie compliant is.

Tevens is per 1 januari 2016, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese ePrivacy verordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen om het zogenaamde ‘datalekken’ te melden. Deze meldplicht geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven en houdt in dat veel datalekken gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en eventueel ook aan betrokkenen. Op overtreding van deze meldplicht, alsmede op overtreding van andere verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, staan inmiddels zeer forse boetes.

U kun bij ons terecht voor advisering en begeleiding bij:

 • Het opstellen en toetsen van ICT-contracten
 • Geschillen rondom automatiseringsprojecten.
 • Het controleren en verbeteren van de processen die betrekking hebben op persoonsgegevens
 • Het adviseren van Webshops over het gebruik van cookies
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Privacy Impact Assessment (PIA)
 • ICT-mantelovereenkomsten
 • Bewerkersovereenkomsten

IE-Recht

Creativiteit en innovatie vormen de bron van technische en commerciële vooruitgang. Ze kunnen doorslaggevend zijn voor het succes van uw onderneming. Succes lijkt echter vaak vele vaders te hebben. Daarom is het essentieel om het intellectuele eigendom van uw onderneming of instelling goed te beschermen.

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere het merkenrecht, het auteursrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. In de IE-praktijk is het met grote regelmaat noodzakelijk om vanwege de spoedeisende situatie te procederen via een kort geding. Wij zetten alles op alles om te beschermen wat van u is, nationaal en internationaal.

Wij adviseren en begeleiden u graag:

 • Bij het aangaan van contracten (licenties, verkoop en overdracht van intellectuele eigendomsrechten)

Het vastleggen van:

 • Merken
 • Handelsnamen en domeinnamen
 • Modellen
 • Auteursrecht
 • Vormmerken
 • Octrooirecht
 • Kwekersrecht
 • Databankenrecht
 • Reclamerecht
 • Procedures bij schending van uw rechten

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.