Helaas komt een ongeval altijd onverwacht.

 • Ruime ervaring in letselschade

 • Bewezen tevredenheid

 • Deskundig team van letselschade advocaten

 • Vrijblijvend advies

Laat onze letselschade specialisten jou helpen!

Letselschade

Cogens Advocaten beschikt over meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van letselschade. Onze werkzaamheden omvatten het vestigen van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en aansprakelijkheid voor dieren, maar ook het afwikkelen van de daarbij behorende schadevergoeding en smartengeld.

Helaas komt een ongeval altijd onverwacht.

Gelukkig lopen veel ongevallen goed af, maar in sommige gevallen is echter sprake van letselschade. Denk hierbij aan:

 • nekklachten
 • rugklachten
 • hoofdpijnklachten
 • botbreuken
 • psychische klachten.

Sommige klachten zijn tijdelijk, andere hebben een permanent effect op uw leven.

Letselschade kan dus voortvloeien uit lichamelijk letsel of geestelijk letsel. Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding, waaronder smartengeld.

Om deze schadevergoeding te claimen is het belangrijk dat u de juiste rechtshulp en een gespecialiseerd letselschade advocaat inschakelt.

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de ontstane schade, kan de schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. De kosten van rechtshulp worden in de meeste gevallen ook volledig vergoed door de aansprakelijke partij. Dit maakt de rechtshulp voor u in veel gevallen dus kosteloos. Daarnaast kunt u kosten die u maakt ter onderbouwing van uw schade, zoals adviezen van een gespecialiseerd medisch adviseur, declareren bij de aansprakelijke partij.

Letselschadezaken zijn complex.

Het merendeel van letselschadezaken wordt afgehandeld met de verzekeraar van de schadeveroorzakende partij. De verzekeraar heeft hier dagelijks mee te maken en weet precies wat deze moet doen. Dit is anders voor het slachtoffer van letselschade. Laat u daarom altijd bijstaan door de gespecialiseerde letselschade advocaten van Cogens Advocaten. Wij kennen de regels en procedures als geen ander en staan u bij met raad en daad. Ons kantoor heeft daarenboven leden van de LSA, Werkgroep Artsen en Advocaat en de ASP (advocaten voor slachtoffers van Personenschade), zodat u ervan uit kan gaan dat u te maken heeft met gespecialiseerde en ervaren advocaten.

Wij adviseren en/of staan u bij over:

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

 • smartengeld
 • inkomensschade
 • verlies zelfwerkzaamheid
 • medische kosten
 • materiële schade
 • wettelijke rente
Wilt u meer informatie over schadevergoeding bij letselschade? Klik dan hier!

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.