Mediation en scheiden

  • Ruime ervaring in mediation

  • Bewezen tevredenheid

  • Deskundig team van advocaten en mediators.

  • Vrijblijvend advies

Laat onze familierecht en mediation specialisten jou helpen!

Mediation en scheiden

Onze mediators begeleiden u en uw partner bij de scheiding door middel van mediation ofwel scheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon helpen zij u bij het vinden van oplossingen  voor uw conflict waar u beiden achter kunt staan.

Mediation en scheiden: als beide partners dat willen

Mediation of scheidingsbemiddeling is geschikt als u beiden bereid bent dat traject in te gaan. De mediator neemt geen beslissingen, maar helpt partners samen om tot besluiten te komen waar ze beiden blij mee zijn. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator praat met u samen en gaat met u op zoek naar oplossingen waar u zich allebei in kan vinden.

Mediation en scheiden belangrijk als er kinderen zijn

Een mediator geeft beide ouders alle nodige informatie over de juridische, emotionele en financiële aspecten van de scheiding. Wanneer partners goed uit elkaar willen gaan en een vechtscheiding willen voorkomen, is het inschakelen van een scheidingsmediator zeer aan te raden. Zeker wanneer zij ook ouders zijn en nog in de toekomst met elkaar te maken krijgen. Een scheidingsmediator helpt hen om hun relatie om te buigen van (ex-)partners naar ouders. De mediator streeft altijd naar duurzame afspraken waarvoor draagvlak is bij beide partners; nu én in de toekomst.

Kosten voor scheiding lager door mediation?

Een ander voordeel van mediation is dat de kosten voor een scheiding met een mediator vaak lager uitvallen dan de kosten van een scheiding met ieder een advocaat. Eén van de redenen hiervoor is dat de partners de mediator samen betalen. Als de echtgenoten zich inzetten bij de mediation, kan een scheiding via mediation daarnaast vaak sneller dan een scheiding via advocaten. En hoe sneller de afwikkeling, des te lager de kosten.

Voordelen van mediation

Onze mediators begeleiden u en uw partner bij de echtscheiding door middel van mediation ofwel scheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon helpen zij u bij het vinden van oplossingen waar u beiden achter kunt staan. Voordelen zijn:

  • u beslist zelf hoe de zaken geregeld kunnen worden;
  • de scheidingsprocedure duurt bij mediation bijna altijd korter, omdat de procedure bij de Rechtbank snel afgehandeld kan worden;
  • de kosten zijn minder, omdat u beiden één advocaat heeft;
  • een geslaagde bemiddeling levert een win-win situatie op voor beide partijen, want er komt een regeling tot stand waarbij met de belangen van u beiden en die van eventuele kinderen wordt rekening gehouden;
  • er wordt voor gezorgd dat u beiden gelijk bent geïnformeerd en dat er geen machtsverschillen bestaan;
  • sommige rechtsbijstandverzekeringen vergoeden een groot deel van uw kosten als u naar een gespecialiseerde mediator komt.

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.