Medische fouten

Medische fouten zijn alle fouten die optreden door een medische behandeling, ofwel ongewenste en vermijdbare neveneffecten van een medische behandeling. Een medische fout wordt meestal veroorzaakt door een arts, verpleegkundige of paramedisch personeel. Kortom, er is sprake van een medische fout als een medische handeling onzorgvuldig is uitgevoerd, waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt.

Op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, een arts moet u voldoende informatie verstrekken over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen. Ook kan de medische fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Voorbeelden van medische fouten

Er zijn ontzettend veel medische fouten die kunnen voorvallen. Voor het gemak hebben wij de meest voorkomende medische missers op een rij gezet:

 • Fout tijdens een operatie
 • Een gemiste diagnose
 • Een foute diagnose
 • Geen of te late doorverwijzing met (blijvende) schade tot gevolg
 • Verkeerde operatietechnieken
 • Het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicijnen
 • Schade door achterblijvend medisch materiaal na operatie
 • Onvoldoende nazorg

Inspannings- versus resultaatsverplichting hulpverlener

Wanneer je een behandelingsovereenkomst sluit met een arts, geldt dat de arts naar jou toe een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat hij zijn best moet doen om voor jou het gewenste behandelresultaat te verkrijgen.

Een arts heeft geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat de arts jou bij de behandeling niet kan garanderen dat er een bepaald resultaat wordt bereikt. Doet hij dat wel, dan is hij ook verantwoordelijk als het resultaat niet behaald wordt. Maar, dan moet vóóraf duidelijk zijn welk resultaat zal worden bereikt.

Er is sprake van een medische fout als de arts of hulpverlener zijn inspanningsverplichting niet voldoende heeft nageleefd. De norm om dat te beoordelen gebeurt aan de hand van de voor de arts geldende professionele standaard die elke hulpverlener dient na te leven.

Jouw arts moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Helaas is bij een medische behandeling niet altijd heel duidelijk welke normen en / of protocollen hiervoor gelden. Dit moet dus (achteraf) worden onderzocht en vastgesteld.

In elk geval zal een arts jou wel altijd op de mogelijke risico’s en complicaties van een behandeling moeten wijzen (dit heet ook wel informed consent) voordat hij de behandeling start. Doet hij dat niet dan kan hij aansprakelijk zijn als het verzwegen risico zich verwezenlijkt.

Medische fout melden

Ongeveer 40.000 zorggebruikers lopen ieder jaar schade op door een vermijdbare medische fout. Slechts 4% van deze zorggebruikers meldt deze medische fout. Het melden van een medische fout is lastig, omdat de afhandeling van medische missers vaak onvoldoende is. Allereerst zijn zorgverleners en zorginstellingen in het algemeen niet heel open over hun medische missers. Zorggebruikers die slachtoffer zijn van een medische misser ondervinden veel onduidelijkheden. En als zorggebruikers hun medische misser kenbaar maken wordt deze klacht vaak ongegrond verklaard, omdat de verkeerde klachtenprocedure is gevolgd en de klacht verkeerd is opgebouwd. Zorg daarom voor een goede opbouw van de klacht! Volg de klachtenprocedure die hoort bij uw type zorgverlener voor het juist kenbaar maken van uw medische misser.

In veel gevallen is niet eenvoudig vast te stellen of er een medische fout is gemaakt. De patiënt of zijn partner/familie hebben vaak onvoldoende inzicht in het verloop van de behandeling of komen er pas veel later achter dat er iets is misgegaan. En…de arts kan de fout verbergen of verhullen, bijvoorbeeld door bepaalde feiten niet in het medisch dossier op te nemen of vaag te omschrijven. Dit hoeft niet eens opzettelijk te gebeuren, medici hoeven niet alles te weten. Soms weet de arts zelf niet eens dat hij een fout gemaakt heeft. Dit probleem kan zich voordoen als de betreffende arts niet gespecialiseerd is in de gezondheidsklachten waar u mee kampt.

Maar, eerlijk is eerlijk, niet elke vergissing van een arts is een medische fout. Maar als u van mening bent dat u door een verkeerd advies of een verkeerde medische behandeling (ernstige) gezondheidsschade hebt opgelopen, is het verstandig om uit te zoeken of er in uw geval sprake is van een medische fout. Dit zal in veel gevallen niet makkelijk zijn. Maar indien u vermoedt dat er een fout is gemaakt, is het zinvol om:

 • Uw medisch dossier op te vragen. Daar heeft u recht op, maar het is wel zo dat de arts of het ziekenhuis een redelijke vergoeding mag vragen voor het kopieerwerk.
 • Uw arts expliciet te vragen of er misschien één of meer fouten zijn gemaakt.
 • Een second opinion te vragen aan een andere arts.
 • Schriftelijk bij te houden hoe uw gezondheidssituatie zich ontwikkelt.
 • Andere ‘bewijzen’ te verzamelen, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s.

Het gaat er dus om dat u zich zo goed mogelijk informeert en documenteert.

Onze specialisten in medische aansprakelijkheid kunnen vervolgens, in overleg met een door ons in te schakelen medisch adviseur, een inschatting geven of er voldoende aanknopingspunten zijn om de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.