Bent u slachtoffer geworden van een medische fout?

  • Ruime ervaring in letselschade

  • Bewezen tevredenheid

  • Deskundig team van letselschade advocaten

  • Vrijblijvend advies

Laat onze letselschade specialisten jou helpen!

Medische fouten

Heeft u als patiënt een medische behandeling doorlopen en heeft u schade opgelopen? Dan bent u mogelijk slachtoffer van een medische fout. Door de medische fout kunt u letselschade hebben. Er kan ook sprake zijn van een medische fout bij het ernstig schenden van rechten als patiënt, bijvoorbeeld als een arts u onvoldoende informeert over de risico’s van een behandeling.

De beoordeling of het handelen van uw arts is aan te merken als een medische fout is ingewikkeld. Soms is het resultaat van een medische behandeling anders dan u hoopte, maar dit is niet altijd de schuld van uw zorgverlener. Wij maken daarom onderscheid tussen een medische complicatie en een medische misser. Bij een medische complicatie reageert uw lichaam niet zoals verwacht. De arts kan hier niet altijd iets aan doen.

Heeft uw arts echter een fout gemaakt? Dan kan het om een medische fout gaan. U kunt de zorgverlener dan vragen om de schade te vergoeden. Het gaat dan om schade die u heeft geleden door zijn of haar fout. U kunt dan een schadevergoeding claimen bij uw zorgverlener. Het is mogelijk om een individueel arts of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

Heb ik recht op schadevergoeding?

Als er een medische fout is vastgesteld en u heeft letselschade oplopen, dan kunt u uw schade verhalen op uw zorgverlener. Net als bij verkeers- en bedrijfsongevallen bestaat uw letselschade uit een deel materiële en een deel immateriële schade. De materiële schade bestaat bijvoorbeeld uit loonschade, medische kosten, extra reiskosten en huishoudelijke hulp. Het immateriële deel van de schade omvat alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van de medische fout. We noemen dit ook wel emotionele schade en psychische schade. De uitbetaling van deze schade noemen wij smartengeld.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u slachtoffer bent geworden van een medische fout is het van belang dat u juist wordt ingelicht over uw rechten en volledig begeleid wordt tijdens het letselschadeproces. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze gespecialiseerde en ervaren letselschade advocaten. Wij werken bovendien met een vaste medisch adviseur. Tijdens een eerste gesprek zullen wij uw zaak volledig doornemen en uw mogelijkheden bekijken. Als aansprakelijkheid erkend wordt, zullen al onze kosten, maar ook de kosten van medische adviezen en mogelijke expertises, voor rekening van de aansprakelijke partij komen. De juridische bijstand tijdens het letselschadeproces na een medische fout is dan voor u dus kosteloos.

Medische fouten

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.