Omgang

Hebt u minderjarige kinderen en gaat u scheiden? Dan komt er heel wat op u af.

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak enorm moeilijk en verdrietig. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en willen graag weten hoe hun leven er uit gaat zien. Vaak zullen zij nog heel erg met zichzelf bezig zijn. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan.

Maak daarom samen als ouders afspraken over de zorg en opvoeding. Deze afspraken over hoe u de zorg en de omgang met de kinderen regelt, noemen we een zorgregeling. In de volksmond heet het een omgangsregeling, maar dat betekent eigenlijk iets anders. Tijd voor opheldering.

Zorgregeling

Bij een scheiding worden de afspraken over de zorg voor de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Hoe u de zorg en opvoeding concreet verdeelt, beschrijft u in een zorgregeling, deze vormt dus een onderdeel van dit ouderschapsplan. U kunt daarbij hulp krijgen van een advocaat/scheidingsmediator.

Omgangsregeling

Soms heeft slechts één ouder gezag over de kinderen. Deze ouder heeft dan eenhoofdig gezag. Dit is bijvoorbeeld zo als de ouders het gezag over de kinderen nooit hebben geregeld tijdens hun relatie en niet met elkaar getrouwd zijn. Maar ook wanneer niet allebei de ouders het gezag over de kinderen hebben, kunnen ouders natuurlijk wel een omgangsregeling voor de kinderen met elkaar afspreken wanneer ze uit elkaar gaan. Sterker nog; het is meestal in het belang van het kind dat het contact met beide ouders houdt na een scheiding.

Als ouders die niet samen het gezag hebben afspraken maken over wanneer een kind de andere ouder ziet, spreken we over een omgangsregeling. Ouders kunnen onderling een omgangsregeling afspreken en vastleggen, bijvoorbeeld samen met een van onze mediators. Wanneer de ouder met gezag weigert om omgang toe te staan, kan de ouder zonder gezag een omgangregeling aanvragen via de rechter. Onze advocaten kunnen u hierin bij staan.

Gezag

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens uw huwelijk en u gaat scheiden staat in de wet dat u samen het gezag houdt.

Wat is gezag?

Als u gezag heeft over een kind:

  • Bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
  • Heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen
  • Beheert u het geld en spullen van het kind
  • Bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger

Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn:

  • 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag)
  • 2 personen hebben het gezag (gezamenlijk gezag)
  • Er kunnen maximaal 2 personen gezag hebben over een kind. U kunt dus geen gezag aanvragen als er al 2 personen gezag hebben.

Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft gekregen is het niet altijd zo dat u samen het gezag heeft. Het is dan belangrijk om te proberen afspraken te maken met uw (ex) partner over de erkenning van uw kind en gezamenlijk gezag.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich laten bijstaan door ons. Wij helpen u om, zo nodig, een procedure te voeren over erkenning, gezag of vaststelling vaderschap. Ook kunnen wij u bijstaan als u het niet eens bent met het verzoek tot gezamenlijk gezag van uw ex-partner.

Onze advocaten treden verder regelmatig op om uitsluitend op te komen voor de belangen van het kind. Een van onze advocaten wordt dan door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator: Stichting Bijzondere Curator Nederland. Taak is dan om, daar waar de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) in strijd is met die van het kind, op te komen voor de belangen van het kind.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.