Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in Nederland is onderdeel van het privaatrecht en houdt zich bezig met rechtspersonen, bedrijven met winstoogmerk (alle ondernemingen) en verenigingen en stichtingen. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht (eenmanszaak, VOF, maatschap, verenigingen, stichtingen) en het vennootschapsrecht (BV en NV).

De sectie ondernemingsrecht bestaat uit advocaten die zich specifiek richten op de ondernemerspraktijk. Wij ondersteunen zowel de middelgrote en grote (nationale en internationale) bedrijven, alsook de eenmanszaak en starter. Daarnaast beschikt ons kantoor over zeer specifieke kennis van de zorg- en welzijnssector.

Indien u een onderneming wilt beginnen heeft u keuze uit een aantal verschillende juridische structuren. Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wilt gaan voeren. De keuze voor een rechtsvorm brengt zowel juridische als economische gevolgen met zich mee. Het is daarom van belang dat u zich van tevoren informeert naar de juiste structuur voor uw onderneming om zo onaangename verrassingen voor te zijn.

Naast de start en oprichting van uw onderneming beschikt ons kantoor tevens over kennis inzake overeenkomsten, financieringen en zekerheden, fusies en overnames, herstructureringen, procederen en aansprakelijkheidskwesties.

Wij begeleiden en adviseren u graag over:

 • Oprichten en vestigen van bedrijf en/of vennootschap
 • Overeenkomsten:
  • Raamovereenkomsten
  • Intentieverklaringen/Letter of Intent
  • Overeenkomsten op maat
  • Geheimhoudingsverklaringen/NDA’s
  • Algemene voorwaarden
  • Aandeelhouders- en Managementovereenkomsten
  • Koop- en Verkoopovereenkomsten
  • Garanties
  • Vaststellingsovereenkomsten
 • Financiering en Zekerheden:
  • Overnamefinancieringen (nationaal en internationaal)
  • Vestiging en uitwinning van zekerheden (zoals pand en hypotheek, borgtocht en (bank)garanties)
  • Private equity en venture capital
  • Bancaire financieringen
  • Alternatieve financieringen (zoals crowdfunding)
  • Financieringen bij publiek-private samenwerkingen
  • Lease
  • Factoring
  • Renteswaps
 • Fusies en Overnames:
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Fusies en splitsingen
  • Aankoop en/of verkoop van ondernemingen
  • Begeleiding bij (juridische) Due Diligence
  • Joint ventures en samenwerkingen tussen bedrijven
  • Deelnemingen, participaties en investeringen
 • Herstructureringen:
  • Financiële herstructurering
  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • Herstructurering (corporate recovery), (her)financiering en zekerheden
  • Buitengerechtelijke saneringen en liquidaties
 • Procederen en aansprakelijkheidskwesties:
  • Wanprestatie
  • Schade
  • Onrechtmatige daad

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.