Wanneer wordt een kind onder toezicht gesteld, of uit huis geplaatst?

  • Ruime ervaring in ondertoezichtstelling

  • Bewezen tevredenheid

  • Deskundig team van ontslagrecht advocaten

  • Vrijblijvend advies

Laat onze specialisten jou helpen!

Wanneer wordt een kind onder toezicht gesteld?

De ontwikkeling van uw kind kan door problemen in uw gezin in gevaar komen. Uw kind kan dan onder toezicht worden gesteld. Dit betekent dat een gezinsvoogd uw kind begeleidt en helpt bij het oplossen van de problemen.

Aanvraag ondertoezichtstelling kind

Zijn de opvoedproblemen zodanig dat jeugdhulp een OTS of UHP nodig vindt dan schakelt jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming in. De Raad onderzoekt of het nodig is een OTS of UHP aan te vragen bij de rechtbank.

Beslissing kinderrechter ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter uw mening over de OTS. Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter hem ook om zijn mening vragen. De rechter kan uw kind jonger dan 12 jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht.

Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Hulp van gezinsvoogd

Als de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt u een gezinsvoogd toegewezen vanuit een gecertificeerde instelling.

U moet de hulp en ondersteuning van een gezinsvoogd bij de opvoeding van uw kind accepteren. Maar u houdt wel het gezag over uw kind. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. De gezinsvoogd gaat u daarbij verplicht begeleiden. Het doel van de OTS is dat u na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan opnemen.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang uw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Maar soms is het voor uw kind beter dat hij ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. De gezinsvoogd vraagt dan de kinderrechter om toestemming om het kind uit huis te plaatsen.

Loopt uw kind onmiddellijk gevaar binnen uw gezin, dan moet uw kind snel uit huis worden geplaatst. De kinderrechter kan dan op verzoek van de raad een voorlopige OTS uitspreken. De kinderrechter machtigt een gecertificeerde instelling om het kind uit huis te plaatsen.

En wie helpt u?

Als u te maken krijgt met een situatie zoals hierboven omschreven neem dan direct contact op met ons kantoor om u in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch te laten bij staan door een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wij adviseren en/of staan u bij over:

  • Aanvraag ondertoezichtstelling kind
  • Beslissing kinderrechter ondertoezichtstelling
  • Hulp van gezinsvoogd
  • Duur ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing tijdens OTS

Ondertoezichtstelling

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.