Dreig je ontslagen te worden of ben je genoodzaakt om een werknemer te ontslaan?

 • Ruime ervaring in arbeidsrecht

 • Bewezen tevredenheid

 • Deskundig team van arbeidsrecht advocaten

 • Vrijblijvend advies

Laat onze ontslagrecht specialisten jou helpen!

Ontslagrecht

Dreig je ontslagen te worden of ben je genoodzaakt om een werknemer te ontslaan? Onze advocaten arbeidsrecht helpen je om de juiste juridisch stappen te zetten. We beoordelen de ontslagsituatie en onderhandelen eventueel met je werkgever of werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Ook kunnen we je bijstaan bij een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV.

Regels ontslagrecht

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. De afspraken hierover staan meestal in uw arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn die voor u geldt.

Ontslagroute

Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet de preventieve toets. UWV of de rechter beoordeelt of er een redelijke grond is voor het ontslag en of herplaatsing nog mogelijk is.
De ontslagroute is afhankelijk van de reden voor ontslag:

Waar kan een arbeidsrecht advocaat bij helpen?

Een advocaat arbeidsrecht kan je altijd helpen als je problemen hebt met jouw werkgever. Zo kan een arbeidsrecht specialist helpen bij:

 • Ontslag op staande voet
 • Het nakijken van een arbeidscontract of beëindigingsovereenkomst
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Een arbeidsconflict
 • Ontslag via de kantonrechter
 • Het onderhandelen over een ontslagvergoeding
 • Ontslag via het UWV
 • Het vorderen van achterstallig loon
 • Ontslag bij disfunctioneren
 • Ontslag bij ziekte

Wij adviseren en/of staan u bij over:

 • Een arbeidsrecht advocaat helpt een procedure te voorkomen
  Werkgevers laten het liever niet op een procedure aankomen. Een procedure kost tijd en geld. Door te onderhandelen met de werkgever is een procedure vaak wel te voorkomen.
 • Betere ontslagregeling
  Met de hulp van een advocaat arbeidsrecht kom je vaak tot een betere ontslagregeling. Ga je de onderhandelingen alleen in, dan word je vaak minder serieus genomen.
 • Hogere vergoeding of andere tegemoetkomingen
  Een arbeidsrecht specialist draagt argumenten aan, die in jouw voordeel werken bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Een arbeidsrecht advocaat zal altijd proberen het maximale er voor je uit te halen.
 • WW-uitkering zeker stellen
  Vooral bij ontslag op staande voet is het erg belangrijk een advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Als je het ontslag niet aanvecht, krijg je geen ontslagvergoeding en geen WW-uitkering. Je bent dan volgens het UWV verwijtbaar werkloos.

Ontslagrecht

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.