Letsel na een verkeersongeval, wat nu?

  • Ruime ervaring in letselschade

  • Bewezen tevredenheid

  • Deskundig team van letselschade advocaten

  • Vrijblijvend advies

Laat onze letselschade specialisten jou helpen!

Verkeersongevallen

Net als ieder ongeval is een verkeersongeval een vervelende gebeurtenis. Veel mensen denken echter vooral aan de cascoschade die wordt geleden, maar niet aan het persoonlijk leed dat iemand overhoudt naar aanleiding van een verkeersongeval. Daarnaast zijn er nog veel andere schadeposten waar u niet gelijk bij stilstaat. Denk daarbij aan loonschade, medische kosten, huishoudelijke hulp en extra reiskosten.

Naast bovenstaande materiële schadeposten zullen onze gespecialiseerde letselschade advocaten ook een immateriële schadevergoeding, oftewel smartengeld, claimen bij de aansprakelijke partij. Immateriële schade omvat alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval. We noemen dit ook wel emotionele schade en psychische schade.

Wij adviseren en/of staan u bij over:

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • medische kosten
  • materiële schade
  • wettelijke rente

Ongeval als fietser

Letsel na een verkeersongeval, wat nu?

Als u naar aanleiding van een verkeersongeval te maken hebt gekregen met letselschade, is het van belang dat u weet wat u moet doen. Heeft u last van klachten? Ga dan direct naar de huisarts, het ziekenhuis of de huisartsenpost. Vervolgens kunt u bewijsstukken gaan verzamelen die betrekking hebben op uw letselschade. Denk daarbij aan foto’s van de schade en het ongeval, het schadeformulier en mogelijk al bonnetjes en facturen die u heeft ontvangen. Zorg er daarom ook voor dat u na het ongeval samen met de andere partij het schadeformulier zo volledig mogelijk invult.

 

Vervolgens is het van belang dat u de andere partij aansprakelijk stelt, het liefst met behulp van een letselschade advocaat. Onze gespecialiseerde letselschade advocaten helpen u graag bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het in kaart brengen van uw schadeclaim.

Ongeval als automobilist of motorrijder

Als u tijdens het auto- of motorrijden een ongeval heeft meegemaakt, is het goed mogelijk dat u daarbij letselschade heeft opgelopen. Het is van belang dat na het ongeval komt vast te staan aan wiens schuld het ongeval te wijten is en wie uiteindelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Indien u van mening bent dat de wederpartij een fout heeft gemaakt, is het van belang dat u tijdig actie onderneemt.

Onze gespecialiseerde letselschade advocaten kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij. Bij erkenning van de aansprakelijkheid zullen onze advocaten u begeleiden tijdens het gehele letselschadeproces. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend, maar bent u toch van mening dat de andere partij schuld heeft? Ook in dat geval kunnen wij u helpen om de aansprakelijkheid rond te krijgen en een schadevergoeding voor u te krijgen.

Hoewel het mogelijk is zelfstandig een zaak aan te pakken, raden wij u aan om een letselschade advocaat in te schakelen. Onze letselschade advocaten hebben veel kennis en ervaring, waardoor zij u kunnen helpen het beste resultaat te bereiken. U hoeft niet bang te zijn voor hoge kosten (..), aangezien de kosten voor rechtsbijstand op de aansprakelijke wederpartij verhaald kunnen worden. Voor u is de rechtshulp dan in principe kosteloos.

Ongeval als fietser

Als fietser bent u een zwakke verkeersdeelnemer en daardoor extra kwetsbaar in het verkeer. Op het moment dat u als fietser betrokken bent geraakt bij een ongeval, kunt u zich in veel gevallen beroepen op de speciale bescherming voor zwakke verkeersdeelnemers in de wet. Als bij het ongeval een motorvoertuig was betrokken, heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding, zelfs als u (deels) eigen schuld had aan het ongeval.

 

De hoogte van de schadevergoeding kan wel afhangen van de mate van schuld die u had aan het ongeval. Zelfs als het ongeval aan uw schuld toe te rekenen is, heeft u wettelijk gezien recht op vergoeding van minstens 50% van uw schade als bij het ongeval een motorrijtuig betrokken was. Dit percentage kan echter hoger worden, kijkende naar onder andere de ernst van de verkeersfout van de ander en het letsel dat u heeft opgelopen. Een verzekeringsmaatschappij zal echter proberen zo min mogelijk schadevergoeding aan u uit te keren. Het is daarom van belang dat u een gespecialiseerde letselschade advocaat inschakelt om uw belangen te behartigen.

Ongeval als voetganger

Net als fietsers zijn voetgangers volgens onze wet aan te merken als zwakke verkeersdeelnemers en zijn daardoor extra beschermd. Gezien de mogelijke grote gevolgen van een verkeersongeval als voetganger, genieten voetgangers dezelfde wettelijke bescherming als fietsers. Dat betekent dus dat u als voetganger bijna altijd recht heeft op een schadevergoeding, zelfs als het ongeval deels aan uw eigen schuld te wijten is.

 

Ook bij voetgangers zal de hoogte van de schadevergoeding afhangen van de mate van schuld die u had aan het ongeval. Zelfs als het ongeval aan uw schuld toe te rekenen is, heeft u bij een verkeersongeval als voetganger met een gemotoriseerd voertuig wettelijk gezien recht op een vergoeding van minstens 50% van uw schade. Voetgangers zullen echter eerder in aanmerking komen voor een volledige vergoeding van hun schade, mits zij de juiste begeleiding tijdens het letselschadetraject krijgen.

Het is echter van belang dat u goed ingelicht en ondersteund wordt door een ervaren en gespecialiseerde letselschade advocaat. Ons letselschadeteam staat voor u klaar om u te helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het in kaart brengen van uw schade, zowel de huidige als mogelijk toekomstige schade.

Ongeval op scooter of brommer

In tegenstelling tot fietsers en voetgangers hebben de bestuurders van scooters en brommers geen extra wettelijke bescherming als zij betrokken zijn bij een verkeersongeval. Dat betekent dat de aansprakelijkheid niet van rechtswege vaststaat, maar aan de hand van schuldvraag moet worden bepaald. Het is bij dergelijke ongevallen dus zeer belangrijk dat u vanaf het begin van uw zaak weet waar u aan toe bent en welke acties u moet ondernemen. Gelukkig kunnen onze gespecialiseerde letselschade advocaten u daarbij helpen.

Als u er alleen voorstaat na een verkeersongeval als scooter- of brommerrijder, is de kans groot dat de verzekeringsmaatschappijen die u aanspreekt de schuld bij u willen leggen om zo geen of slechts een deel van uw schade te vergoeden. Zorg er daarom voor dat u tijdig een van onze letselschade advocaten inschakelt om de zaak namens u te behandelen. Zij kunnen namens u de wederpartij aansprakelijk stellen en uw schade in kaart brengen. Zij begeleiden u tijdens het gehele letselschadeproces.

Wat de aard van uw letselschade ook is, het kan nooit kwaad om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze letselschade advocaten om uw zaak door te spreken. Wij zullen er naar streven de aansprakelijkheid rond te krijgen en uw schade vergoed te krijgen. Indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, komen de kosten voor rechtsbijstand dus voor rekening van de aansprakelijke partij. U hoeft dan niets te betalen.

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.