Verkeersongevallen

In tegenstelling tot de bedrijfsongevallen is letselschade ten gevolge van een verkeersongeval ietwat eenvoudiger als het gaat om aansprakelijkheid, zeker waar vaststaat wie de schuldige, oftewel de veroorzaker van de schade is.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval dat is veroorzaakt door iemand anders, is de kans heel groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Er zijn dan twee soorten schade die u kunt claimen: materiële en immateriële schade.

  • Materiële schade: Deze is tastbaar. Te denken valt aan schade aan beschadigde spullen in de auto, zoals een laptop, uw kleding, inkomstenverlies, medische kosten, aanpassingen in uw woning of aan uw voertuig en studievertraging.
  • Immateriële schade: Deze is minder tastbaar. Hierbij kunt u denken aan leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

Een verkeersongeval kunt u krijgen als berijder van een auto, motor, scooter, of fiets. Maar u kunt als inzittende van een auto, bus, of trein ook te maken krijgen met een ongeval en daardoor schade lijden.

De meest voorkomende letselschade bij een verkeersongeluk zijn de botbreuken, kneuzingen, hoofdletsel en een whiplash. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de bestuurder zal de schade meer of minder zijn. Als u als voetganger wordt aangereden door een auto, zal de schade meestal direct zichtbaar zijn, evenals een ongeval met een motor of scooter.

Ná het verkeersongeval

Zorg bij letselschade na een verkeersongeval altijd dat u de situatie zo goed mogelijk in kaart brengt of nog beter, door de politie in kaart laat brengen. Zorg eventueel voor foto’s van de plek van het ongeval en de schade. Ook kunt u informeren naar getuigen die een verklaring willen afleggen.  Een goed ingevuld en ondertekend schadeformulier kan ervoor zorgen dat de juiste toedracht van het verkeersongeval later niet meer ter discussie staat. Dit, omdat lichamelijke/psychische  schade ook later naar boven kan komen. Dan is het wel goed om alles over het ongeval vast te leggen, om discussies achteraf te voorkomen. Kortom, ook hier geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.