Should I stay or should I go

 • Ruime ervaring in zakelijk mediation

 • Bewezen tevredenheid

 • Deskundig team van familierecht en arbeidsrecht advocaten en mediators.

 • Vrijblijvend advies

Laat onze zakelijk mediation specialisten jou helpen!

Zakelijke mediation

Of het nu gaat om een arbeidsgeschil, een zakelijke conflict tussen partners, een echtscheiding tussen ondernemers en ga zo maar door; belangrijk is om helder voor ogen te hebben waar het conflict over gaat.

Bij een geschil

Bij een geschil tussen zakelijke partners is behoud van controle over het geschil en de mogelijkheid om in de toekomst te blijven samenwerken vaak van doorslaggevend belang bij de keuze tussen procederen bij de rechter of mediation. Bij mediation is er vaak geen verliezer of winnaar, maar is er een win-win situatie. Dit maakt mediation tot een heel belangrijke tool in het bedrijfsleven.

Arbeidsgeschil

Bij een arbeidsgeschil is vaak de hamvraag of werkgever en werknemer nog een toekomst samen zien. Omdat bij mediation de vertrouwelijkheid heel belangrijk is durven partijen vaak meer uit te spreken waar ze werkelijk mee zitten en kan op die manier naar een betere oplossing worden gewerkt. De vraag: “should I stay or should I go” wordt samen beantwoord.

Scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit altijd gevolgen voor uw bedrijf. Er moet overeenstemming bereikt worden over de waarde van het bedrijf, aan wie het bedrijf toegedeeld wordt bij scheiding, de opstelling van de jaarrapporten, de daadwerkelijke winst en of uit de bedrijfswinst alimentatie kan worden betaald.

De zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een bedrijf betrokken is, leent zich niet voor een “doe-het-zelf- scheiding”. Om duidelijkheid te verkrijgen over al deze aspecten van het bedrijf en de mogelijkheden bij scheiding heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig, die goed samengewerkt met uw eigen of een onafhankelijke accountant.

Vragen die regelmatig in echtscheidingen van ondernemers spelen zijn:

 • wat is in de toekomst het in redelijkheid te verwerven inkomen?
 • wat is de meest passende wijze van bepaling van de mate van welstand tijdens het huwelijk?
 • wat is de waarde van de onderneming?

Plan van aanpak

Mede aan de hand van deze vragen kan een plan van aanpak gemaakt worden over de gevolgen van de echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden worden veelal gemaakt, vervolgens in een kast gelegd en er wordt nooit meer naar gekeken. moo

Tot het moment van scheiding. Dan is de vraag of er verrekend moet worden en zo ja op welke manier. Wij zoeken dit voor u uit en bieden een advies op maat.

Heeft u een (zakelijk) geschil. Aarzel dan niet en maak een afspraak voor een intake gesprek.

Wij adviseren en/of staan u bij over:

 • Bij een geschil
 • Scheiden
 • Plan van aanpak opstellen

Vragen zoals:

 • wat is in de toekomst het in redelijkheid te verwerven inkomen?
 • wat is de meest passende wijze van bepaling van de mate van welstand tijdens het huwelijk?
 • wat is de waarde van de onderneming?

Zakelijke mediation

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.