Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Tarieven

Tarieven en (gesubsidieerde) rechtsbijstand

 

Duidelijke afspraken, heldere tarieven
Mensen maken zich vaak zorgen over de kosten van het inschakelen van een advocaat. Dat hoeft niet bij Cogens Advocaten.
Wij informeren u vooraf volledig over de mogelijkheden, kosten en opbrengsten. En we garanderen u dat we u van begin tot eind op de hoogte blijven houden.
Natuurlijk is het inschakelen van een advocaat niet gratis. Maar als we voor u aan het werk gaan dan doen we dat niet eerder dan dat aan u volstrekt duidelijk is wat de kosten kunnen zijn. We leggen u eventuele bijkomende kosten uit en bespreken wat de mogelijkheden zijn om de kosten te verhalen. En u kunt van één ding zeker zijn: aan verborgen kosten doen we niet.
Cogens Advocaten houdt de kosten voor u altijd zo beperkt mogelijk. We werken het liefst met vaste tarieven voor veel komende juridische aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld een ontslagzaak of een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding
Niet iedere zaak leent zich echter voor behandeling op basis van een vast tarief. Bij langdurige dossiers en adviestrajecten hanteren we een uurtarief. Ook dan maken we een inschatting van onze werkzaamheden en wegen we met u de kosten en baten af voordat we aan het werk gaan.

 

Gesubsidieerde Rechtsbijstand
Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

 

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand
U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:
• U mag niet te veel verdienen.
• U mag niet te veel vermogen hebben.
• De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
• U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

 

De inkomensgrenzen en de tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl

 

Griffierechten en proceskosten niet vergoed
Rechtsbijstand dekt alleen de kosten van juridische bijstand. Griffierechten vallen hier niet onder. Zie ook www.rechtspraak.nl
De proceskosten (kosten van onder meer deurwaarder, dagvaarding, getuigen) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten?

Het is voor rechtsbijstand verzekeraars op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 intussen verplicht om hun verzekerden een vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden.
U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. Cogens Advocaten is u hierbij graag van dienst.
U als verzekerde staat het dus vrij om te kiezen wie in een gerechtelijke procedure als raadsman optreedt.
Als uw verzekeraar niet akkoord wenst te gaan met úw zienswijze, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Middels deze wettelijk vastgelegde regeling is het mogelijk om een bindend advies bij een externe advocaat (wederom naar vrije keuze) te verzoeken. Cogens Advocaten is u hierbij wederom behulpzaam om úw Recht te halen !