Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Zorgrecht

Binnen het kantoor Cogens Advocaten is een omvangrijke knowhow aanwezig op het gebied van het gezondheidsrecht / zorgrecht.

 

Onze zorgrecht advocaten geven advies c.q. begeleiding bij:
• Dissociaties
• De praktijkvoering binnen en buiten maatschapsverband
• Maatschaps- en toelatingscontracten.
• Verhouding tussen specialisten en ziekenhuis omtrent:
– productie- en budgetafspraken met ziektekostenverzekeraars
– nieuwe honorering systematiek.

 

Tevens begeleiden de advocaten van de branchegroep zorgrecht ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen en ziekenhuizen bij fusies of het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij indien nodig rechterlijke stappen worden ondernomen.